דף הבית   |   אודות   |   קישורים מומלצים   |   צור קשר   |     |   
 

קורס נהגי משנה - נווטים  |  קורס מרשלים - תוכנית הקורס  |  תקנון מרוצי הראלי  |  קורס ששת השלבים לנהיגת מרוצים  |  
תקנות משלימות לראלי אימון והדרכה (בהכנה)
תוכן העניינים
ארגון
 
שם האירוע: ראלי אימון והדרכה
 
המועדונים המשתתפים: העמותה לספורט מוטורי בישראל -  "מועדון מרוצי ישראל", "עמותת המרשלים", "עמותת הראלי החדשה", "עמותת נהגי המרוצים".
 
תאריך: 26.9.2009 
מתחרים: חדשים (NOVICE) / חובבים (AMATEUR)
 • NOVICE - נהג חדש שזה לו הפעם הראשונה שהוא בארוע, נהג משנה שזה לו הפעם הראשונה שהוא בארוע, צוות שהנהג והנווט הם חדשים זה לזה.
 • AMATEUR - נהגים וצוותים וותיקים שסיימו NOVICE.
 • פרסום קטגוריית המשתתפים תעשה במהלך השבוע שלפני האירוע באתר.
 
תקנון: תקנון הראלי של מועדון מרוצי ישראל  וה-FIA ניתן למצוא באינטרנט בכתובת http://www.fia.com - מומלץ ואף חובה לקרוא את  התקנון ונספחיו בכדי לדעת את הדרישות העומדות בפני הצוות המתאמן.
 הוועדה המארגנת
 
הרכב הוועדה
 
יו"ר : ברוך שליט
   
חברי הוועדה: ברוך שליט, ג'י בן ארי, אסף שדמה, אייל קרליץ.
   
כתובת קבועה: עמותת מרוצי הראלי - ת.ד. 246 - חולון 58102
 
מנהל האירוע: ברוך שליט
   
מנהל האימון: אסף שדמה
  
מנהלי תחנות:
 
צוות רפואי: "מד"א"
 
מזכיר/ת : אייל קרליץ
 
חפ"ק : 
        
בוחנים טכניים:
 
בוחן טכני ראשי:
     
שופט ראשי: ג'י בן-ארי
 
ממונה יח"צ וקשרי עיתונות: 
   
הפקת האירוע: המרכז למרוצי שטח בע"מ 
 
הפקת טלוויזיה: 
  
מתאם מרשלים ובקרי מסלול: אייל קרליץ
תאור המסלול
 
אורך כללי:
     
אורך כול קטע אימון: 10 ק"מ.
                       
מספר קטעי האימון: 
 • קטע אימון ראלי - שני קטעים - כול קטע דרך פעמיים (2X2)
 • קטע אימון משולב ראלי / ספרינט - שני קטעים קטע ראשון שלוש (3) פעמים, קטע שני פעמיים (2). 
סוג הדרך: דרכי עפר (GRAVEL)
תוכנית - זמנים (לא סופית)
יום
תאריך
שעה
נושא
ראשון
30.08.09
24:00 
פתיחת הרשמה מוקדמת - העברת תשלום ואישור השתתפות
ראשון
 06.09.09
 24:00 
גמר הרשמה מוקדמת
ראשון  13.09.09

 12:00

גמר הרשמה מאוחרת
       
שבת  23.05.09   בדיקות טכניות והשלמת רישום לרכבים הבאים:
שבת 
 23.05.09   בדיקות טכניות והשלמת רישום לרכבים הבאים:
שבת
23.05.09
  בדיקות טכניות והשלמת רישום לרכבים הבאים:
שבת 
23.05.09    
       
שבת
26.05.09
  שיחת נהגים
שבת
26.05.09
 

note 1 -

שבת
26.05.09
  note 2 -
שבת
26.05.09
  section 1 - כניסת רכב ראשון (2 הקפות ברצף)
שבת
26.05.09
  section 2 - כניסת רכב ראשון (2 הקפות ברצף)
שבת
26.05.09
 
שבת
26.05.09

14:00

 סיום (הערכה)
הרשמה כוללת תשלום בבנק הדואר
בדיקות טכניות מוקדמות בתאום עם המנהל הטכני ברוך לביא – חובה!!!
בשטח יבדקו אך ורק נושא בטיחות ונושאים שנתבקש המשתתף לעשות לקראת האימון.
הבדיקות יעשו רק עם שובר תשלום.
טבלת רכב ראשון (לא סופי) 
 
Fst CAR
Start-SS
TC
   

1

1
 
   

2

2
 
SERVICE חופשי בסיום כול קטע
באחריות הצוות לעמוד בנקודת הזינוק בזמן
 
3
 
   

4

4
 
 
סיום
 
             
 

נקודות הרשמה:

תעשה בטופס הרשמה באתר הבית של "העמותה לספורט מוטורי - מועדון מרוצי ישראל"

 • מרכז - יובל מלמד, ניר בן-ארי.
 • במועדון מרוצי ישראל - אסף שדמה.
 • המרכז למרוצי שטח - ברוך שליט.
 • מועד ההרשמה יקבע על פי מועד הגעת השיק או התשלום לבנק הדואר או בנקודת ההרשמה
 • משתתף שהרשמתו תגיע לאחר תום מועד ההרשמה המוקדם יחוייב בתשלום הנוסף.
 • יש לשלוח לפקס  03-5016454  את אישור התשלום / העברה הכספית.
 • משתתף שלא יעביר את ההשלמה יפסל וכספו לא יוחזר 

 

יש לשלוח בפקס/מייל את הקבלה לפני סיום מועד ההרשמה מוקדמת/מאוחרת

קבלת מקורית תוגש ביום הכינוס, חותמת תאריך התשלום תקבע את מועד ההרשמה.

 

לפרטים נוספים "מועדון מרוצי ישראל": info@motor-sport.co.il

טלפון:  03-5048686  פקס: 03-5016454 נייד  052-2439875 ברוך 

הצוות ימלא את טופסי ההרשמה בהתאם למועד ההרשמה.

 

מספר משתתפים – 15 - כול מספר משתתפים אחר על פי שיקול וועדת המרוצים של ממ"י.

טפסים - טופסי ההרשמה וחתימה על כתב ויתור והסתכנות מרצון הם תקנות מחייבות מתוך תקנון האימון ואין לראות בטפסים אלו כתקנון האימון. כל נירשם חייב שימצא בידו עותק של התקנון.

יש להעביר בעת ההתייצבות בשטח האירוע את הטפסים הבאים:

טופס הרשמה – מילוי באתר המועדון.

טופס שחרור מאחריות והסתכנות מרצון - יש להוריד מאתר המועדון למלא ולהגיש אותו ביום ההרשמה בשטח הכינוס למזכירות.

בקשת טופס "שיחרור מאחריות והסתכנות מרצון" ביום האירוע בשטח הכינוס תעלה לכול טופס 50 ש"ח.

[חזור למעלה]

תשלומים (בש"ח)

 

ראלי

ספרינט

הרשמה מוקדמת 

1500

1200

הרשמה מאוחרת

2000

1700

תוספת לראלי משולב

500

800

הרשמה ללא הצעת הפרסום

2500

2200

תשלום ביום האירוע

לא ניתן להרשם ביום האירוע

לא ניתן להרשם ביום האירוע

הערה: העמותה רשאית לשנות\לבטל את סכום התשלום המאוחר לפי הבנתה והסכמתה הבלעדית

 • אופן התשלום
  • התשלום יעשה על פי מועד ההרשמה 
  • לחשבון 2163799 בבנק הדואר (09) סניף 001 ע"ש "מועדון מרוצי ישראל" 
 • בשיק לפקודת "מועדון מרוצי ישראל" ולשלוח לת.ד. 246 חולון 58102 - יש לעשות קרוס ולרשום "למוטב בלבד"

  אין החזר כספי לאחר סגירת מועד ההרשמה הרגילה! (ראה סעיף הבא)    

  החזר כספי במקרה של דחייה או ביטול האירוע

  • דחיית האירוע על ידי המועדון:
   • הכסף יועבר לאירוע הבא
   • הכסף יוחזר לידי המשתתף על-פי בקשתו בכתב למייל rally@motor-sport.co.il 
   • החזרת הכסף היא באחריותו הבלעדית של המשתתף אחריות זו היא לגבי הודעתו בדבר בקשתו להחזרת כספו,
   • אי הודעה על בקשת המשתתף לקבלת הכסף בחזרה כמוהה כמי שאישר את השתתפותו באירוע הבא.
  •  ביטול האירוע 
   • במקרה של ביטול האירוע על ידי המועדון יוחזר הכסף במלואו לידי המשתתף. 
   • במקרה של ביטול האירוע על ידי כוח עליון ו/או כוחות הביטחון ביום האירוע יוחזרו 50% מהסכום ששולם אם האירוע לא יצא לדרך.
   • במקרה של ביטול האירוע על ידי כוח עליון ו/או כוחות הביטחון ביום האירוע, אם האירוע יצא לדרך (יצא רכב אחד לפחות) לא יוחזר הכסף (הייתה הזנקה).
  • ביטול השתתפות ע"י המשתתף
   • כול הרוכש שרות רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן ובלבד שהודעת הביטול תתבצע בכתב ל"מועדון מרוצי ישראל" ויאושר על ידה בכתב. בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 14ג.(ג)(2) וסעיף 14ג.(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן על עסקאות שאינן בגדר הגדרות החוק יחולו דמי ביטול כדלקמן:
   • מ-28 ועד 21 יום לפני מועד האירוע  – 15% דמי ביטול (מבוטל זמנית)
   • מ-21 ועד 14 יום לפני מועד האירוע -  50% דמי ביטול. (מבוטל זמנית)
   • מ-14 אין החזר כספי - 100% דמי ביטול.

  רכב שרות ראשון ללא תשלום כל רכב נוסף 250 ש"ח.

  ערעור / מחאה 250 ש"ח.

  דמי חבר: המעוניינים להצטרף כחברים למועדון מרוצי ישראל ישלמו סך 180 ₪ לשנה.

  ביטוח
   כול משתתף חייב בביטוח לפי הפרוט המצ"ב:

  נושא

  הצעה א'

  מוות 160,000 ₪
  נכות 240,000 ₪ עבור 100% נכות וחלק יחסי מזה לכל שעור נכות אחרת.
  טיפול שיניים 8,000 ₪. השתתפות עצמית 400 ₪ לאירוע.
  אי כושר עבודה זמני

  620 ₪ לשבוע למשך 52 שבועות. השתתפות עצמית 10 ימים ראשונים לאי-כושר

  צד ג' 500,000 ₪ לכל תקופת הביטוח. השתתפות עצמית 4500 ₪ לאירוע.
  הוצאות רפואיות 8,000 ₪. השתתפות עצמית 350 ₪ לאירוע.
  בהעדר אפשרות להוציא ביטוח לפעילות ספורטיבית מוטורית בישראל הביטוח יוצא מחברת ביטוח בלונדון דרך מועדון "סרפד".
  החברה המבטחת: Overseas Insurance Limited – London, Tel: +4...
תוספת / שינוי מתקנון הראלי
 
 הרכבים יכנסו לרחבת חניון המתנה (Parc Ferme) בסיום הבדיקה הטכנית.
 1. על המשתתפים נהג ונווט להתייצב לשיחת נהגים בטרם היציאה לשטח
 2. משתתפים שלא ימצאו בשיחת נהגים יפסלו מיידית
 3. היציאה לאימון תעשה משטח חניון ההשרות - service.
 4. ניתן להיכנס לחניון שרות בין מקצה למקצה, בתנאי שהמשתתף יתיצב בזמן בנקודת היציאה/זינוק.
 5. זמני היציאה לאימון כפי שמפורסמים בתקנות המשלימות ויעודכנו בשטח על גבי צג המחשב
 6. באחריות הצוות לעמוד בזמן בנקודת הרישום בכניסה לקטע האימון.
 7. רכב שיעדר ממקומו בזינוק מעל 10 דק' יפסל.
 8. הנסיעה בתחום החניון שרות/תחנות/ וההגעה מתחנת סיום לפיט לא תעלה על 25 קמ"ש.
 9. כל רכב יגיע לאימון עם מדבקת מספר.
 10. מרשל זמנים + מודד זמנים ימצא בכניסה לשטח לבדיקת זמני ההגעה של הצוותים.
 11. אין לנהוג נגד כיוון הנהיגה על המסלול / ובאזורים שהוגדרו לצורך כך, גם לא בהילוך אחורי.
 12. כאשר רכב ניתקע ביציאה לאימון יש לנהג הרכב 20 שנ' לפנות אותו.
 13. רכב שנתקע על המסלול יפונה לצידי הדרך על ידי הנהג
 14. הנהג  יציב משולש אזהרה בצד שבו עומד הרכב ובמרחק של 100 מ' לפחות מנקודת עצירת הרכב.
 15. במקרה שיש גבעה יוצב השלט לפני הגבעה.
 16. הנהג/נווט יעמדו ויסמנו לנהגים כי יש רכב תקוע.
 17. יש להציב את שלטי ה-OK / SOS בצורה ברורה שכול נהג שעובר בדרך יראה אותם.
 18. מומלץ שבכול רכב ימצא דגל צהוב בגודל 70X35 ס"מ לסימון לנהגים.
 19. בגמר קטע האימון יש לעצור ליד שלט ה-STOP לרישום.
 20. הרישום באחריות הנהג ונהג המשנה.
 21. כניסה לאזור האימון תסומן בשלט צהוב עם שעון.
 22. רישום כניסה יעשה ליד השלט האדום שעליו שעון.
 23. יציאה לאימון תעשה ליד השלט האדום עם דגל.
 24. כניסה לאזור סיום יסומן בשלט צהוב עם דגל שחמט עליו.
 25. נקודת זמן סיום תסומן בשלט אדום עם דגל שחמט עליו.
 26. התקרבות לנקודת סיום יסומן בשלטים לבנים עם אלכסונים שחורים + שלט STOP.
 27. אין לחלוף על פני המרשל במהירות שיכולה לסכן את המרשלים העומדים בנקודת רישום זו,ואין לעצור עצירת חרום .
 28. יציאה מאזורי תחנה תסומן תמיד בשלט בז' עם 3 אלכסונים עליו.
 29. במקרה חרום (רכב מושבת על המסלול,התהפכות, פציעה, שרפה) חובה לדווח לחפ"ק בנייד 052-2439875
 30. אין לחתוך בתוך שטחים חקלאים, משתתף שיחתוך שטח חקלאי יקנס.

     

קטגוריית משתתפים NOVICE-מתחילים
 1. משתתף בקטגורייה זו חייב לעבור את תקופת הפעילות ללא תאונה
 2. במידה וקרה מקרה של תאונה מכול סוג שהוא על הצוות יהיה לעבור 3 אירועי NOVICE מלאים.
 3. נהג או נהג משנה מתחילים כאשר הם בצוות יחשב הצוות כמשתתף NOVICE
 4. נהג וותיק / נהג משנה חדש יחשב הצוות כמשתתף NOVICE - שני ארועים אחד מלא ללא זמנים השני יכלול זמנים.
 5. נהג וותיק/ נהג משנה וותיק שעשה לפחות 3 אירועים יחשב הצוות כמשתתף NOVICE - אירוע אחד מלא כולל זמנים.
 6. נהג חדש / נהג משנה חדש/וותיק יחשב הצוות כמשתתף NOVICE - על הצוות לעבור 3 אירועים אירוע אחד ללא זמנים, אירוע שני חציו ללא זמנים וחציו עם זמנים, ארוע שלישי מלא כולל זמנים.
התנהגות
 
אימון זה ינהג בהתאם לצופן ההתנהגות בספורט הבינלאומי ונספחיו:
 
 • התנהגות ספורטיבית
 • אין ל אין לגשת לשופטים בנושא השיפוט.
 • ניתן להגיש ערעור/מחאה בתוספת תשלום 250 ש"ח במזומן שיוחזרו אם נימצא שהערעור/המחאה נכונים.
 • פניה שלא על פי הכתוב תגרור לעברה שעונשה מתוספת זמן ועד לפסילה מהמרוץ על פי החלטת וועדת השיפוט של אימון הספרינט.
על המשתתפים חלה האחריות בכל הנוגע לקוד ההתנהגות הספורטיבית לפני, בזמן ואחרי האימון ולידיעתו של תקנון האימון. להזכירכם, אין לשתות משקאות אלכוהוליים 24 שעות לפני האימון, לא יתקבלו טענות בדבר אי ידיעת תקנון האימון.
התכנסות ביום האימון .
 • מועד כניסת כלי הרכב ביום האירוע - כלי הרכב יגיעו בהתאם לזמנים הרשומים מעלה.
 • רכב שיאחר ייקנס.
 • הרכבים יעברו בדיקות התאמה לקטגוריה בהתאם לטופס המצ"ב.
 • על הנהגים להגיע לנקודת הבדיקה עם הטופס לחץ כאן להורדת הטופס 
 • הרכבים יקבלו את מספר המשתתף בעת הרישום בנקודת הבדיקה
 • הנהגים ידאגו להדבקת המספר בטרם יעברו את הבדיקה הטכניתו.
סיום יום האימון
 • בסיום האימון יערך כנס משתתפים ומרשלים.
 • חובה! על כל המשתתפים המרשלים והבקרים להתייצב לכנס המשתתפים.
 • בכנס ישאו דברי ברכה והערות מצד משתתפים מרשלים והמארגנים.
 • תנו ידכם לשיפור והצלחת האירועים הבאים.
למידת המסלול 
 • היציאה ללקיחת הערות כפי שפורסם בזמנים של תקנות משלימות אלו.
 • זמן לקיחת NOTE לכול כיוון (יפורסם לאחר גמר הרשמה)
 • בכניסה ללקיחת ההערות ינתן כרטיס זמן ובו מועד היציאה ללקיחת ההערות.
 • בסיום כל קטע יוחתם הכרטיס ויבדק הזמן שבו נלקחו ההערות לספר דרך.
 • יש לשמור על סדר ההתיצבות של כלי הרכב כפי שיפורסמו באתר בזמן לקיחת ההערות.
 • כל משתתף תנתן אפשרות לעשות שתי הקפות ללקיחת הערות לכול קטע.
 • אין לנהוג נגד הכיוון בזמן לקיחת ההערות.
 • רכב ללקיחת הערות - רכב שאינו משתתף בראלי.

[חזור למעלה]

דלק
חופשי לכל סוגיו
  
עמדות תדלוק (דלק)  על פי (FIA APENDIX J ARTICLE 16)
 •  עמדת התדלוק תוצב בשטח מבודד שיסומן לצורך כך.
 • תדלוק באחריות הצוות המתאמן ויעשה לפחות עם 2 אנשים כאשר ליד המתדלק ימצא מטף כיבוי אש מוכן 
 • אין להשתמש במכלי פלסטיק לתדלוק אלא מכלי מתכת בלבד .
  [חזור למעלה]
פרסום
 • מחויבות המארגנים כלפי המפרסמים היא כדלקמן:
 • נותן החסות העיקרית.
 • מפרסמים נוספים.
 • מחויבויות אחרות יפורסמו באתר המועדון ו/או עד ליום האימון (בשטח).
  [חזור למעלה]
קבוצות משתתפות

Go Back  Print  Send Page
לייבסיטי - בניית אתרים